Przekładnie Bonfiglioli

W przemyśle maszynowym rozróżnia się kilka rodzajów przekładni, do których zalicza się między innymi;

przekładnia ślimakowa

często określana jako przekładnia kątowa;

przekładnia walcowa

którą inaczej można określić jako przekładnia prosta lub przekładnia współosiowa lub przekładnia o wałach równoległych;

przekładnia planetarna

która w zależności od konstrukcji może występować jako przekładnia kątowa lub przekładnia współosiowa;

przekładnia kątowa

określana również jako przekładnia stożkowa lub walcowo-stożkowa;

oraz przekładnia cierna bezstopniowa określana inaczej jako wariator.

 

Przekładnia to mechanizm bądź układ, który służy bezpośrednio do przeniesienia ruchu z elementu napędowego na napędzany, co skutkuje zmianą parametrów, takich jak prędkość oraz siła lub moment siły. Przekładnie Bonfiglioli oraz przekładnie wielu innych producentów zmieniają ruch obrotowy na ruch obrotowy o innych parametrach. Jest to najczęściej spotykany przypadek. Możliwa jest również, za pośrednictwem przekładni mechanicznej, zmiana ruchu liniowego na ruch liniowy o innych parametrach, jak również zmiana ruchu obrotowego na liniowy bądź ruchu liniowego na obrotowy. Poza tym przekładnia mechaniczna może być przekładnią redukującą prędkość, czyli można ją określić mianem reduktor lub motoreduktor. Cechą charakterystyczną reduktora jest to, że człon napędzany obraca się bądź przemieszcza z mniejszą prędkością od członu napędzającego. Opisana wcześniej przekładnia mechaniczna może być również określana jako przekładnia multiplikująca, czyli tak zwany multiplikator - w tym przypadku występuje zjawisko odwrotne do tego, które zachodzi w przekładni redukującej. W przekładni multiplikującej człon napędzany obraca się lub przemieszcza z prędkością większą niż człon napędzający.

Przekładnia ślimakowa jest tak zwaną przekładnią zębatą o osiach prostopadłych, które znajdują się w dwóch zdecydowanie różnych płaszczyznach. Przekładnie ślimakowe zbudowane są z następujących elementów: ślimak oraz ślimacznica. Pierwszy z nich to nic innego jak wirnik śrubowy z gwintem trapezowym. Natomiast druga określana jest kołem ślimakowym. Należy zaznaczyć, iż w przypadku przekładni ślimakowej przeniesienie mocy jest związane ze stosunkowo dużym udziałem zjawiska tarcia, które jest tym bardziej intensywne im większe jest przełożenie przekładni. Dla bardzo dużych przełożeń, dla których straty tarcia przekraczają 50% przekładnia ślimakowa określana jest również mechanizmem samohamownym.

Kolejną z wymienionych przekładni jest przekładnia walcowa, która jest definiowana jako przekładnia zębata o pewnych kołach walcowych, które posiadają równoległe osie oraz te, które leżą w identycznej płaszczyźnie. Przekładnie walcowe są najczęściej używanymi przekładniami zębatymi. Posiadają one zęby proste, skośne, łukowe bądź daszkowe.

Przekładnia planetarna posiada bardzo wiele zalet, do których można zaliczyć: wysoką sprawność, małe luzy oraz możliwość wyprowadzania osi wału zdawczego przekładni w osi silnika, jak również przenoszenie dużych momentów obrotowych przy zachowaniu stosunkowo małych gabarytów oraz wysokiej odporności na obciążenia udarowe. Przekładnie planetarne zbudowane są z koła słonecznego inaczej zwanego kołem centralnym oraz kół satelitarnych umieszczonych w jarzmie i zewnętrznego wieńca zębatego.

Warto także wspomnieć o jeszcze jednym typie przekładni, który w zależności od kształtu zębów dzieli się na prosty, śrubowy oraz łukowy. To przekładnia stożkowa inaczej przekładnia kątowa. Dodatkowo zęby kół zębatych mogą być zbieżne lub o stałym przekroju. Należy podkreślić, iż przekładnie stożkowe lub przekładnie walcowo-stożkowe rozróżnia duża ilość wersji konstrukcyjnych znajdujących zastosowanie w wielu różnych maszynach i urządzeniach.