Przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna w porównaniu do przekładni walcowej charakteryzuje się małymi gabarytami w stosunku do przenoszonych momentów obrotowych oraz dużą odpornością na przeciążenia i pracę udarową.

Przekładnie planetarne zwane są też przekładniami obiegowymi, głównie są stosowane w przemyśle ze względu na swoją dużą wytrzymałość i małą masę w porównaniu z przekładniami tradycyjnymi, przy takich samych parametrach wyjściowych.

Przekładnia planetarna - budowa i zasada działania:

Przekładnia planetarna - specyfikacja

Moc mechaniczna na wejściu

do 450 kW

Moment obrotowy na wyjściu
1000 - 1100.000 Nm

Zakres przełożeń
3,4 - 5000

Wersje i mocowanie przekładni
Liniowa lub kątowa mocowane na łapach, na kołnierzu lub na wale z wykorzystaniem ramienia reakcyjnego

Konfiguracja wyjścia

  • wał zdawczy pełny ze wpustem
  • wał zdawczy pełny z wielowypustem wg DIN 5482
  • wał zdawczy drążony gładki z pierścieniem zaciskowym
  • wał zdawczy drążony z wielowypustem wg DIN 5482

Konfiguracja wejścia

  • przyłącze kołnierzowe dla silników elektrycznych IEC
  • przyłącze kołnierzowe dla silników hydraulicznych
  • wał wejściowy pełny ze wpustem

Przekładnia planetarna może współpracować z silnikami elektrycznymi dowolnego producenta wyposażonymi w kołnierz IEC lub silnikami hydraulicznymi z kołnierzami SAE i innymi.

 

Typ Moment [Nm]
3001.000
3011.750
3032.500
3043.600
3055.000
3068.500
30712.500
30918.000
31025.000
31140.000
31355.000
31480.000
315100.000
316135.000
317170.000
318250.000
319350.000
321500.000
323800.000
3251.100.000
przekładnia planetarna

Przekładnie planetarne> w napędach obrotu

Mają zastosowanie w napędach obrotu maszyn (na przykład koparek, elektrowni wiatrowych i dźwigów) gdzie są potrzebne niewielkie obroty na wyjściu i kompaktowe wymiary. Charakter pracy tego typu maszyn dostarcza udarowych obciążeń i tutaj naprzeciw wychodzi zaleta tego typu przekładni polegająca na rozłożeniu momentu przenoszonego na kilka równoległych przekładni - tyle ile zamontowano satelitów. W celu osiągnięcia dużych momentów wyjściowych w dużych maszynach stosuje się kilka stopni przekładni planetarnych (dwa lub trzy) pracujących jako jeden zespół, wobec czego przełożenia sięgają nawet kilkuset.

Tak jak w każdym innym typie przekładni także tutaj środek smarny odgrywa kluczową rolę, ponieważ żeby spełniał postawione przed nim, zadania musi być okresowo wymieniany i jego ilość w korpusie powinna się zawierać w granicach przewidzianych przez producenta. Kontrolę poziomu przeprowadza się albo używając prętowego wskaźnika, albo wizjera zamontowanego w korpusie w takim miejscu, które odpowiada właściwemu poziomowi oleju.

Niewielkie gabaryty przekładni planetarnej wymagają zastosowania łożysk o niewielkich wymiarach przy wysokiej ich trwałości i ten temat należy poruszyć. W tego typu przekładniach powszechnie stosuje się łożyska stożkowe, które umożliwiają przenoszenie obciążeń wzdłużnych i poprzecznych jednocześnie lub tylko sił wzdłużnych. Ich konstrukcja umożliwia oddzielne zamontowanie bieżni na wale i w oprawie.

Z powodu konieczności przenoszenia obciążeń wzdłużnych w przekładniach planetarnych rzadko stosuje się łożyska walcowe. Najnowszym i dopiero wchodzącym rozwiązaniem są łożyska toroidalne stosowane w specjalnych wersjach przekładni. Występują one jako jednorzędowe z podłużnymi i lekko wypukłymi w przekroju elementami tocznymi. Powierzchnie obu bieżni są wklęsłe i symetryczne względem osi. Kształt elementów tocznych sprawia, że ustawiają się zawsze w taki sposób, aby być obciążonymi równomiernie na całej powierzchni roboczej. Łożysko toroidalne poza przenoszeniem obciążeń poprzecznych daje możliwość kompensacji zarówno kątowo, jak i w kierunku osiowym zachowując w każdej sytuacji możliwość przenoszenia założonych obciążeń. Łożyska toroidalne nie przenoszą obciążeń wzdłużnych, ale jednocześnie łączą zalety łożysk baryłkowych (wahliwość węzła) i walcowych (przejmowanie znacznych sił poprzecznych przy niewielkich wymiarach) z zachowaniem małych oporów tarcia. Mogą również występować w wykonaniu o niewielkim przekroju poprzecznym, co jest charakterystyczne dla łożysk igiełkowych, a wtedy rozmiary węzła łożyskowego mogą być korzystnie niewielkie z zachowaniem założonej trwałości i wytrzymałości.

Przekładnie planetarne to taki rodzaj przekładni gdzie małe wymiary towarzyszą znacznemu przenoszonemu momentowi, przy czym może ona również pracować w zespole jako motoreduktor. Doprowadzenie mocy do koła słonecznego wraz z zahamowaniem koła zewnętrznego skutkuje dwukrotnym wzrostem momentu przy dwa razy mniejszej prędkości obrotowej. To samo osiągniemy, gdy napędzimy koło zewnętrzne przy zablokowanym kole słonecznym. Napędzanie jarzma przy zahamowanym kole słonecznym dwukrotnie multiplikuje prędkość obrotową i dwukrotnie zmniejsza moment na wyjściu i to samo można uzyskać, jeżeli zablokujemy koło zewnętrzne. Możliwe jest również przenoszenie mocy przy zablokowanym jarzmie, ale wtedy przekładnia nie pracuje jako obiegowa.  W napędach obrotu korpus występuje w wersji kołnierzowej