przekładnia stożkowa

Przekładnie stożkowe typu otwartego, zazwyczaj nie jest stosowana do przenoszenia dużych mocy, a jej przełożenia wahają się od 1 do 4, chociaż zdarzają się takie rozwiązania, w których ten parametr sięga 5 i wiąże się z kątem stożka podziałowego, który to parametr zostanie omówiony w dalszej części. Maksymalne przełożenie ograniczone jest poprzez liczbę zębów koła biernego, a co za tym idzie jego średnicę i minimalną liczbę zębów zębnika przy zachowaniu warunku niepodcinania zębów. Sprawności przekładni stożkowych osiągają wartości od 0,94 do 0,97.

Najczęściej na wale wejściowym przekładni stożkowej zamontowany jest zębnik i jest on łożyskowany wysięgnikowo w łożyskach skośnych w układzie "O". Wał wyjściowy to proste rozwiązanie z łożyskowaniem niesymetrycznym i kołem umieszczonym między łożyskami, z tą różnicą, że w tym przypadku mamy inne rozwiązanie — łożyskowanie w układzie ''X''.

Przekładnia stożkowa może zawierać różne metody wzdłużnej regulacji ustawienia zębnika, najczęściej występują łożyska skośne w układzie ''O''. Do kasowania luzu osiowego w łożyskach, który nieuchronnie powstaje w miarę ich zużycia, służą podkładki pod bieżnię wewnętrzną stykające się z tuleją dystansową ustalającą odległość pomiędzy łożyskami. W innych rozwiązaniach luz kasuje się przy pomocy nakrętki łożyskowej umieszczonej na wałku. Za wzdłużną regulację zębnika odpowiadają podkładki umieszczane pomiędzy zębnikiem a bieżnią wewnętrzną łożyska.

Przekładnie stożkowe przenoszące niewielkie moce przy małej prędkości obwodowej (do 1m/s) kół spotyka się jako otwarte i nie występują one w bezpośrednim połączeniu z silnikiem jako motoreduktor. Stosowane w produkcji jednostkowej materiały kół to stale niestopowe normalizowane lub staliwa w przypadku kół odlewanych. Z powodu braku zamkniętego korpusu tego typu mechanizmy nie mogą być smarowane w tradycyjny sposób przy użyciu oleju. Pozostaje tutaj alternatywa okresowego smarowania przy pomocy smaru stałego i dlatego takiego rozwiązania nie stosuje się do przenoszenia dużych mocy, ponieważ poza mniej efektywną metodą smarowania dochodzą do głosu czynniki zewnętrzne jak zanieczyszczenie kurzem powierzchni współpracujących, co ma niewątpliwy wpływ na zwiększone zużycie. Przekładnie stożkowe otwarte stosuje się na przykład w rolnictwie.