Przekładnia stożkowa

Przekładnia stożkowa> z kołami zębatymi stożkowymi z zębami prostymi (np. w rolnictwie)

Przekładnie stożkowe posiadają cechy, które umożliwiają jej szerokie zastosowanie np. w rolnictwie. W tym podrozdziale zostaną omówione przekładnie stożkowe o zębach prostych i warto przypomnieć, że jest to odmiana przekładni kątowej, czyli takiej, której osie przecinają się najczęściej pod kątem prostym, w której oba współpracujące koła są kołami stożkowymi. Stawia ona wyższe wymagania technologiczne przy ...
Przekładnia stożkowa

Przekładnia stożkowa> Otwarta

Przekładnie stożkowe typu otwartego, zazwyczaj nie jest stosowana do przenoszenia dużych mocy, a jej przełożenia wahają się od 1 do 4, chociaż zdarzają się takie rozwiązania, w których ten parametr sięga 5 i wiąże się z kątem stożka podziałowego, który to parametr zostanie omówiony w dalszej części. Maksymalne przełożenie ograniczone jest poprzez liczbę zębów koła biernego, a co za tym idzie jego średnicę i...
Przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna> w napędach jazdy (odporność na przeciążenia i współosiowa budowa)

Przekładnie planetarne są zabudowane w korpusie, który występuje w różnych odmianach montażowych dostosowanych do odpowiednich zastosowań. W napędach jazdy wykorzystuje się wersję kołnierzową, w której z uwagi na budowę przekładni korpus przyjmuję formę bryły obrotowej składającej się z kilku części mocowanych kolejno ze sobą z płaszczyznami podziału prostopadłymi do wzdłużnej osi symetrii. Każda płaszczyzn...
Przekładnia planetarna

Przekładnia planetarna> w zastosowaniu we wciągarkach przemysłowych

Przekładnie planetarne posiadają tę charakterystyczną cechę, że przynajmniej jedna z jej osi (zazwyczaj więcej niż jedna) wiruje wokół innych osi. Istnieje wiele realizacji konstrukcyjnych tego rozwiązania, ale zawsze powtarzają się trzy kluczowe zespoły takie jak: - koło słoneczne umieszczone centralnie w osi symetrii przekładni, - zestaw satelitów (w liczbie kilku - zwykle od dwóch do czterech) rozłożon...
Przekładnia ślimakowa

Przekładnia ślimakowa> w przenośnikach

Przekładnie ślimakowe to podzespoły, od których wymagamy niezawodności i dlatego istotne znaczenie odgrywa położenie ślimaka względem ślimacznicy, a mówiąc dokładnie położenie wału ślimacznicy wzdłuż jej osi. Dokładność montażu decyduje o cichobieżności pracy i trwałości przekładni i na etapie produkcji elementów przekładni, korpusu i pokryw łożyska mogą powstać drobne niedokładności wymiarów. Regulacja odb...
Przekładnia ślimakowa

Przekładnia ślimakowa> w aplikacjach gdzie niezbędna jest samohamowność

Przekładnie ślimakowe posiadają osie położone względem siebie pod kątem, który zwykle jest kątem prostym. W takiej koncepcji za koło napędzające należy uznać ślimak, a kołem napędzanym jest ślimacznica, przy czym ślimak przybiera kształt śruby modułowej, którego zwoje odpowiadają kształtowi trapezu. W tym miejscu wprowadzimy pojęcie krotności ślimaka, które oznacza, ile zwojów jeden obok drugiego rozpoczyna...
Przekładnia kątowa

Przekładnia kątowa> do mieszadeł

Przekładnie kątowe znajdują kolejne zastosowania w mieszadłach, które stosuje się powszechnie w rolnictwie, przemyśle chemicznym, papierniczym, farmaceutycznym, spożywczym i w oczyszczalniach ścieków. Układ napędowy, czyli motoreduktor plus przekładnia kątowa znajduje się na górze zbiornika, w którym ma zachodzić określony proces technologiczny. Napędza on pionowy wał o określonej długości, na którego końcu...
Przekładnia kątowa

Przekładnia kątowa> stosowana w przenośnikach, gdzie układ kątowy ogranicza wymiar szerokości w miejscu zabudowy napędu.

Przekładnie kątowe znajdują szereg zastosowań, a jednym z głównych są urządzenia transportowe na przykład przenośniki taśmowe, ale tutaj zamiast przekładni dwustopniowych często stosuje się trzystopniowe, dla większego przełożenia i w wyniku tego otrzymujemy na wyjściu mniejszą prędkość. W takiej konfiguracji mamy do czynienia z dwiema przekładniami walcowymi i jedną stożkową, tak aby odwrócić napęd o 90 st...